Bli kjent med prosjektet

Lørenvangen 25 AS skal utarbeide en ny reguleringsplan for Lørenvangen 25 på Løren. Gjennom presentasjonen under  kan du bli bedre kjent med prosjektet.

Her er prosjektområdet sett i forhold til noen av de andre nye boligprosjektene på Løren, med Oslo sentrum i bakgrunnen.

På tomta er det i dag et kontorbygg, parkeringsplasser og anleggsområde for utbyggingen på nabotomta. 

< Benytt pilene til å navigere i presentasjonen >
 

Her er en tidslinje for prosessen framover

Den formelle prosessen med kommunen

Oppstartsmøte med kommunen

Høst 2019

Høst 2020

Dialogmøter med kommunen

Vinter 2020

Videre dialog før planforslaget sendes til politisk behandling

Høst 2021

Vedtatt plan (estimert)

2023

Vår 2020

Vår 2021

Oppstart av planarbeidet annonseres

Digital undersøkelse for nabolaget

Funn i medvirkningen og endringer i prosjekt 

formidles på nett

Mulig videre medvirkning

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn (estimert)

Medvirkningsprosessen

 

Bli bedre kjent med de som jobber med prosjektet

Utvikleren

"Lørenvangen 25 ligger mellom de to nabolagene Gartnerløkka og Gartnerkvartalet. Prosjektet som skal utvikles på Lørenvangen 25 vil videreføre de grønne kvalitetene i disse nabolagene, men vil samtidig kunne skille seg ut som et litt mer spenstig prosjekt midt mellom nabolagene."

Kristin, Nordr Norge AS

kamil-300x300.jpg
christina-300x300.jpg
 

"I Lørenvangen 25 skal trærne stå i sentrum. De over 100 år gamle hestekastanjene på tomten er de siste restene av den lange alleen som gikk til Løren gård. De gamle majestetiske trærne skal tas vare på og få gode vilkår slik at de kan leve videre i mange år. Vi skal også plante mange nye trær på tomten og bidra til et grønnere Løren. "

"Husene på Lørenvangen 25 vil bli en megler mellom ulike typer bebyggelse, samtidig som utformingen og plasseringen vil bidra til å forsterke "Den grønne ringen" og ulike typer grøntområder. Vi har lagt vekt på at byggene skal gi åpenhet og gjennomlys mot de tilgrensende boligområdene, og at mellomrommene mellom byggene og nabobebyggelsen sammen fremhever den grønne kvaliteten i området. Det tenkes åpenhet i fasader og funksjoner mot Lørenvangen slik at disse gir liv og aktivitet i gaterommet. "

Landskapsarkitektene

Arkitektene

Kamil og Christina, Landskaperiet AS

Ingunn og Dorte, Lillestrøm Arkitekter

Håper du fant relevant informasjon!

Om medvirkningsplattformen

Denne medvirkningsplattformen er utviklet av LÉVA Urban Design, som er ansvarlig for medvirkningen i prosjektet. Vi samler opp resultater og sørger for utveksling mellom deg og prosjektteamet. Vårt mål er på best mulig måte innhente gode forslag fra lokalmiljøet og andre aktuelle parter, samt å sikre at det blir tatt med i den videre utviklingen av prosjektet.

 

Har du spørsmål angående medvirkningen er du velkommen til å ta kontakt!

IMG_2053.jpg

Urban designere

Linn Terese og Magnus

LÉVA Urban design